Virtuaalinen Ratsuponiyhdistys

Ratsuponi rotuna

Ratsuponi on ponityyppi, joka alun perin kehitettiin Isossa-Britanniassa, ja jota nykyään jalostetaan eri puolilla maailmaa, muun muassa Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa ja Australiassa. Tavoitteena on hyväluonteinen, hyvärakenteinen ja kaunis poni, jokammenestyy ratsastuskilpailuissa. Jalostus on hyvin tavoitteellista, harkittua ja säänneltyäkin, sillä ratsuponeilla on tarkat vaatimukset, joiden perusteella niitä hyväksytään ratsuponirekisteriin. Ratsuponissa tulee olla vähintään 25 % poniverta. Ratsuponin suku tulee olla selvitettynä puhdasrotuisiin yksilöihin saakka!

Poniveriprosentin laskeminen on helppoa, periaatteessa samanlaista kuin keskiarvon laskeminen. Isän ja emän prosentit lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Esimerkiksi isäori englantilainen täysiverinen (0 %) sekä emätamma newforestinponi (100 %). (0 + 100) / 2, eli varsan poniveriprosentti on 50. Puoliveriset ja täysiveriset ovat 0 % (= hevosrodut), ponirodut puolestaan 100 %. Älä pelkää kysyä apua! VRPY:n ylläpito auttaa mielellään prosenttien laskemisessa.

Ratsuponiohjelman mukaisessa jalostuksessa ensimmäisen polven risteytyksessä yhdistetään jalostusohjesäännön mukainen poni ja hevonen (poikkeuksina PFS ja DRP). Toisen polven risteytyksessä käytetään edellä mainittua risteytystä ja rotuponia, hevosta tai ratsuponia. Kolmannen polven risteytyksessä on oltava vähintään 25 % poniverta.

Ratsuponien värejä ei juuri rajoiteta, eikä niille ole määrätty tarkkaa mittarajaa, mieluiten niiden tulisi kuitenkin olla säkäkorkeudeltaan lähelle 148 cm eli juuri hevos- ja ponikoon välimaastosta. Ratsuponien tulee olla rakenteeltaan jaloja, sopusuhtaisia ja ryhdikkäitä. Askelten tulisi olla tarmokkaat, tahdikkaat, irtonaiset ja kevyet. Ratsuponit ovat luonteeltaan rohkeita, helposti käsiteltäviä, luotettavia ja yhteistyöhaluisia. Kuitenkin jokainen poni on oma yksilönsä ja pieniä luonne-eroavaisuuksia esiintyy. Jalostukseen tulisi luonnollisesti valita hyväluontoisia ja -rakenteisia poneja. Suorituskykyyn kiinnitetään jalostuksessa erityistä huomiota.

Virtuaalimaailmaan on myös kehittynyt aikojen saatossa oma ratsuponi, virtuaalinen ratsuponi eli VRP. Virtuaalinen ratsuponi on periaatteessa sama kuin suomalainen ratsuponi, mutta VRP:n jalostukseen sallittua rotukantaa on vielä hieman laajennettu. Virtuaalisista ratsuponeista löydät erinomaisen kuvaavan tekstin täältä!

Polveutumisen selvittäminen ponin sivuille

Mikäli haluaa ponin VRL-sivuille merkinnän tarkastetusta polveutumisesta ja merkinnän ponin veriprosentista (esimerkki), tulee ponin suvun olla selvitettynä puhdasrotuisiin yksilöihin saakka. Evm-sukuisilla tämä tarkoittaa siis rotujen keksimistä vanhemmille ja näiden vanhemmille, mikä toteutuu helpoiten sukutauluun merkitsemällä. Suku tulee kuitenkin selvittää myös pitkäsukuisilla, ja välillä ne puhdasrotuiset yksilöt tulevat vastaan vasta kymmenennessä polvessa. Tämän takia kaikki ponit olisi hyvä tarkastuttaa jo ensimmäisestä polvesta alkaen, jolloin näiltä pitkiltä polveutumislitanioilta vältytään, kun ponit on jo tarkistettu.

Mikäli ratsuponisi vanhemmat on jo tarkistettu ja hyväksytty (esimerkki), ei tarvitse polveutumista selvittää pidemmälle. Vanhempien (i ja e) rodun ja mahdollisen veriprosentin tulee kuitenkin käydä aina ilmi. Kun viet tarkastajalle ponia tarkastettavaksi, mainitsethan jos molemmat tai jompi kumpi vanhemmista on jo tarkistettu.


Eri maiden ratsuponit & niiden polveutuminen

Alla on listattuna yleisimmät virtuaalimaailmassa näkyvät ratsuponityypit. Eri maiden ratsuponityyppejä on paljon ja jos listalta puuttuu tyyppi, joka on itsellesi tärkeä, voit laittaa asiasta yläpidolle sähköpostia, jolloin tyyppi lisätään listaan. Myös korjauksia koskien alla olevia tietoja saa laittaa ylläpidon sähköpostiin!

SRP - BRP - DRP - PFS - DSP - RRP - NSP - NPA - ERP - IRP - OERP - CSP - NASP - WPB & NWR

Suomalainen ratsuponi (SRP)

Kaikki värit on sallittu. Maksimisäkäkorkeutta ei ole, ihanne on kuitenkin juuri poni- ja hevoskoon rajamaastosta.

British Riding Pony = brittiläinen ratsuponi (BRP)

Poni ei saa ylittää 158 cm säkäkorkeutta. Jalostettaessa brittiläistä ratsuponia, tulee kantarotuina käyttää brittiläisiä mountain ja moorland -poneja, joita risteytetään täysiverihevosten (xx, x ja ox) kanssa. Toivottavinta BRP:n jalostuksessa olisi käyttää kantaponina welsh- ja dartmoorinponeja. Kaikki värit sallittu!

Lähde: The National Pony Society

Deutsches Reitpony = saksalainen ratsuponi (DRP) päivitetty

Saksalainen ratsuponi on yksi yleisimpiä ratsuponityyppejä. Sen jalostamiseen voi käyttää hyvin montaa eri poni- ja hevosrotua. Saksalaisen ratsuponin säkäkorkeuden tulisi olla 138 cm ja 148 cm välillä. Monipuolisen rotukaavan ansiosta saksalaiset ratsuponit kantavat muita tyyppejä herkemmin kirjavageeniä. Jalostukseen hyväksytyt rodut jaetaan kolmeen eri ryhmään:

* Suomalainen ratsuponi on lisätty Ryhmä I:seen harrastajien toiveesta rajoituksin. Suomalaisen ratsuponin suvussa saa silloin olla vain rotuja, jotka ovat hyväksyttyjä jo ennestään saksalaisen ratsuponin jalostukseen.

Lähde: Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V., ZfdP (PDF)

Poney Français de Selle = Ranskalainen ratsuponi (PFS) päivitetty

Ranskalaisen ratsuponin rotumääritelmän mukainen säkäkorkeus liikkuu 125 - 148 cm välillä. Kaikki värit sallittu!
Mahdolliset risteykset ovat poni x poni ja poni x hevonen, kahden samanrotuisen ponin astuttaminen keskenään ei ole sallittu, lukuunottamatta kahden PFS:n risteytystä. Ulkomainen ratsuponi x ulkomainen ratsuponi ei ole myöskään sallittu.

Lähde: ANPFS

Dansk Sports Pony = tanskalainen ratsuponi (DSP)

Tanskalaisen ratsuponin värejä tai säkäkorkeutta ei ole rajoitettu. Herasilmäisiä oreja ei kuitenkaan toivota käytettävän jalostuksessa. Ponin tulee olla rakenteeltaan jalo ja sopusuhtainen.

Lähde: Dansk Sports Ponyavl

Svensk ridponny = ruotsalainen ratsuponi (RRP) päivitetty

Alun perin ruotsalaisen ratsuponin jalostamiseen käytettiin connemaranponia, newforestinponia, gotlanninrussia, dartmoorinponeja sekä welsh D-sektion poneja risteytettynä puoliveristen kanssa. Myöhemmin jalostusohjelmaan on lisätty täysiveriset (xx, ox ja x), shagya-arabi sekä welsh sektiot A, B ja C. Ruotsalaisen ratsuponin rotumääritelmään sopiakseen ei poni saa olla yli 148 cm korkea. Kaikki värit sallittu!

Lähde: ASRP

Norsk sportsponni = norjalainen ratsuponi (NSP)

Pääasiassa jalostukseen käytetään welshponeja ja dartmooreja, jotka risteytetään arabialaisen tai englantilaisen täysiverisen kanssa. Ensimmäisen polven risteytyksessä puhtaita ponirotuja ei saa risteyttää, vaan toisen vanhemman on oltava hevonen. Kaikki värit ovat sallittuja, poislukien tuplavoikot.

Tamman säkäkorkeus ei saa ylittää 148 cm ja orien säkäkorkeuden tulisi olla alle 155 cm.

Lähde: Norsk Ponniavlsforening

Nederlands Rijpony met Arabisch bloed = hollantilainen ratsuponi (NPA)

NPA on korkeintaan 148 cm korkea ja siinä on vähintään 12,5 % arabia. Rodut melko vapaasti käytössä, kuitenkin welshiä suosien (ei cobeja!). Ponin sivuilla tulee ilmoittaa poniveriprosentin lisäksi arabiveriprosentti.

Harrastajien kanssa on päätetty, että seuraavat rodut on hyväksytty jalostukseen:

Eesti ratsaponi = eestinratsuponi (ERP)

Eestiläisen ratsuponin kasvatuksessa on sallittua käyttää kaikkia eestinurheiluhevosen (ESH) jalostukseen sallittuja rotuja ja kaikkia ulkomaisia ratsuponeja ja puhtaita ponirotuja. Vähintään toisen vanhemmista on oltava ponikokoinen (max. 148 cm)! Kaikki värit on sallittu, säkäkorkeuden tulisi olla 120 - 148 cm.

Lähde: Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts (PDF, ratsuponin ohjeet alkaen s. 35), kiitokset myös J.:lle!

Irish Riding Pony = irlantilainen ratsuponi (IRP)

Irlantilaisen ratsuponin säkäkorkeus on 123 - 158 cm. Kaikki värit tiikerinkirjavaa lukuunottamatta sallittu.

Lähde: Irish Pony Society (PDF)

Österreichisches Reitpony = itävaltalainen ratsuponi (OERP)

Itävaltalainen ratsuponi on ystävällinen, vahvahermoinen urheiluponi ja sillä on hyvä ratsastettavuus. Ihannesäkäkorkeus on 142 - 148 cm. Kaikki värit sallittu.

Lähde: Pferdezucht Austria (PDF)

HUOM. Vanhoilla itävaltalaisilla ratsuponeilla saattaa esiintyä suvuissaan suomalaista ratsuponia ja muita rotuja, joita ei tässä ole mainittu, ja niiden polveutumiset on hyväksytty. Nämä ponit kelpaavat edelleen itävaltalaisiksi ratsuponeiksi ja uusien ponien jalostukseen, mutta vastedes tulisi soveltaa nykyistä jalostusohjetta: 1. toukokuuta 2018 jälkeen syntyneillä itävaltalaisilla ratsuponeilla ei saisi olla ensimmäisessä polvessa muita kuin nykyisen jalostusohjeen sallimia rotuja. Uusien tuontiponien tulee myös noudattaa nykyistä jalostusohjetta. (Päivitys tehty 26.03.2018)

North American Sportpony = amerikkalainen ratsuponi (NASP)

Amerikkalainen ratsuponi on energinen, elastisesti liikkuva urheiluponi. Luonteeltaan se on helppo, ystävällinen, rohkea ja aina valmis toimintaan. Amerikkalaisen ratsuponin ihannesäkäkorkeus on 138 - 148 cm. Kaikki värit on sallittu. Orivarsat tulisi nimetä isäoriin mukaan niin, että nimi alkaa samalla kirjaimella kuin isän nimi. (Suositus)

Lähde: North American Sportpony Registry (x), Wikipedia

Canadian Sport Pony = kanadalainen ratsuponi (CSP) päivitetty

Kanadalainen ratsuponi on monipuolinen urheiluponi, jonka jalostukseen voi käyttää useita eri poni- ja hevosrotuja. Säkäkorkeusrajoitusta ei ole.

Seuraavia rotuja saa esiintyä korkeintaan 1/16 (6,25 %) jalostukseen hyväksyttyjen rotujen edustajissa:
* quarter, amerikanponi, appaloosa, paint, kanadanhevonen, morganinhevonen, lämminverinen ravihevonen, norjanvuonohevonen, haflinger, lipizza, andalusialainen, lusitano, bashkir curly, risteytys- tai tilastohevonen

Lähde: http://www.sportponycanada.com/breeddefinition.html

WPB & NWR

Näistä welshristeytyksistä löydätte lisää tietoa Virtuaalisten Welshien Ystävien (polveutumissäännöt) sivuilta!

© VRPY 2003 - 2019       Taustakuva © Subtle Patterns